Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
MASTERCAM 2021 - CNC İŞLEME MERKEZİ Coupon
Design

[25% Off] MASTERCAM 2021 - CNC İŞLEME MERKEZİ Course Coupon

Updated: by Amr
Expired

Mastercam de CNC işleme merkezi takım yollarını oluşturma, simülasyonu, post alma (CNC kodları) işlemini öğreneceksiniz.


3.0 hr
3.0
Turkish
15$ 19.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

CAD (Computer Aided Design) programları, öncelikle makine parçaları olmak üzere her türlü nesnelerin 2D (iki boyutlu), 3D (üç boyutlu), katı (solid) ve yüzey (surface) olarak modellendikleri programlardır. Piyasada değişik işlerde çok farklı isimlerde CAD programları bulunmaktadır. Genel konsept olarak bu programların yaptıkları işler hemen hemen birbirinin aynıdır. Ancak bazı programların solid (katı) bazı programların ise surface (yüzey) modellemede üstünlükleri vardır. Burada tasarımcı hangi programı kullanacağına kendi kişisel tecrübe , deneyimlerine ve yapacğı tasarıma göre karar verecektir. Aynı zamanda farklı CAD programları arasında modellenen dosyalar birbirine aktarılabilmektedir.

CAM (Computer Aided Manufacturing) programları ise herhangi bir CAD programı yardımıyla modellenen bu nesnelerin üretilerek somut nesnelere dönüştürüldükleri programlardır. Ayrıca bazı parçalar modellenmeden CMM (Computer Measuring Machines) cihazları, lazer tarayıcılar (Laser Scaner) vb. cihazlarla bilgisayar ortamına aktarılarak bu modeller üzerinde düzenlemelerde yapılabilmekte ve CNC kodları türetilebilmektedir.

CAD/CAM programları ise bünyesinde hem tasarım yapılan hem de tasarlanan parçaların CNC takım tezgahlarında üretilmeleri için gerekli CNC (G/M) kodlarının türetildiği programlardır. Kısacası yukarıda açıklanan özellikleri bünyesinde birlikte bulunduran programlardır.

İşte MasterCAM programı bir CAD/CAM programı olduğu için hem nesneleri modelleyebilir hem de modellediğiniz nesnelerin CNC takım tezgahlarında üretilebilmeleri için ihtiyaç duyulan CNC (G/M) kodlarının türetildiğiniz bir programdır. CNC kodları türetilmeden önce oluşturulan takım yolların 2D ve 3D (katı) simülasyonları izlenerek işlemlerin doğruluğu araştırılır.

Eğitimlerinizi tamamladığınızda artık siz kendi kendinize makine parçalarını hem modelleyebilecek hem de bu parçaların üretilmeleri için gerekli olan CNC kodlarını türetebileceksiniz. Bununla beraber CNC tezgahlarında çalışma becerileriniz geliştirerek mesleğinizde aşamalar kaydedebileceksiniz. Bu durum size hem bir kariyer hem de maddi destek sağlayacaktır. Böylece kendinizi mesleğinizde geliştirecek, eğer mesleğiniz yoksa yeni bir meslek edinmiş olacak böylece piyasanın aranan teknik elemanı hüviyetine kavuşacaksınız.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.