Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Eğitimde Rehberlik Kursu Coupon
Teaching & Academics

[67% Off] Eğitimde Rehberlik Kursu Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Eğitimde Rehberlik Dersleri


3.0 hr
4.0
Turkish
15$ 44.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

“Rehberlik” kelimesini günlük yaşamımızda en sık kullandığımız gerçektir. Ancak, açık ve net sözcüklerle rehberlik kavramını tanımlamak ve anlamak en zor iştir. Gerçekten yeni bir kavram değil ve insan uygarlığımız kadar eskidir, böylece rehberlik kavramı hakkında daha açık olmak için, farklı rehberlik uzmanlarının ve yazarlarının bazı tanımlarını tartışmak gerekir.

Tanımlarını, aralarında ortak bir anlaşma bulduğumuz ana rehberlik temasını bozmayan çeşitli şekillerde belirtmişlerdir. Açık bir tartışma için, rehberlik kavramı ile ilgili bazı tanımlardan burada bahsedilmiştir.

“Rehberlik, bir kişinin tutumlarını ve sonraki davranışlarını etkilemek için tasarlanmış dinamik kişilerarası ilişkiler sürecidir.”
Hamrin ve Erickson:
“Rehberlik, eğitim programının özellikle öğrencinin mevcut durumuna uyum sağlamasına ve geleceğini çıkarları doğrultusunda planlamasına yardımcı olmakla ilgilenen yönüdür; yetenekler ve sosyal ihtiyaçlar...”
Lefever, Turrell ve Weitzel:
“Rehberlik, öğrencilerin okul eğitim programını daha etkin kullanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir eğitim hizmetidir.”

Bu kurstaki bilgilerin özel araştırma sonuçları olduğunu unutmayınız.

Çerçeveyi uygulamaktan sorumlu eğitimciler, çocuk gelişimini, çocukların nasıl öğrendiğini ve erken çocukluk pedagojisini anlar ve belirli program etkinlikleri veya fikirleri sağlamaz. Bunun yerine• Nova Scotia'nın erken öğrenim müfredat çerçevesinin temel unsurlarını gözden geçirir.

• çerçeveyi uygulamaya odaklanırken eğitimciler için stratejiler ve yansıtıcı sorgulama yaklaşımları ortaya koyar

• çerçeve içinde ana hatları verilen pedagojik uygulamalar hakkında daha fazla açıklama sağlar

• bebekler ve küçük çocuklardan okul öncesi çağa, okul çağına kadar tüm yaş gruplarıyla çalışan tüm eğitimciler tarafından kullanılması amaçlanmıştır

• çerçevenin pilot aşamasında Nova Scotia eğitimcilerinin deneyimlerini -kendi sözleriyle- açıklar

Eğitimciler, yaklaşımlarını geliştirmek ve çocuklar ve aileleri için yüksek kaliteli deneyimler sağlamak için zaman içinde bu kılavuzdaki materyali geliştirmeye teşvik edilir. Bu kurs, eğitimciler için mesleki gelişim planlarının başlangıcı olarak da hizmet edebilir. Eğitimciler çeşitli unsurlar üzerinde çalışırken kendilerinin ve meslektaşlarının ek mesleki gelişim faaliyetlerinden yararlanabilecekleri alanları belirleyebilirler.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.