Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Yöneticinin Yönetimi Kursu Coupon
Business

[73% Off] Yöneticinin Yönetimi Kursu Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Yöneticinin Yönetimi Kursu


3.0 hr
3.0
Turkish
15$ 54.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

​Yönetici, bir şirketin bir kısmından sorumlu olan bir kişidir, yani şirketi “yönetir”. Yöneticiler bir departmandan ve içinde çalışan insanlardan sorumlu olabilir. Bazı durumlarda, yönetici tüm işletmeden sorumludur. Örneğin, bir restoran yöneticisi tüm restoranın başındadır.

Yönetici, öncelikle yönetim fonksiyonlarını icra eden bir kişidir. İstihdam etme, ateşleme, disipline etme, performans değerlendirmeleri yapma ve devamı izleme yetkisine sahip olmalıdırlar. Ayrıca fazla mesai onaylama yetkisi olmalı ve tatilleri yetkilendirmeli. O patrondur.
Yöneticinin görevleri arasında çalışanları veya şirket kesimlerini günlük olarak yönetmektir.
Bu kursta, yöneticinin yönetimi ile ilgili video dersleri bulacak ve yönetici, müdür ya da patron olarak, başarınızı arttıracak çok şey öğreneceksiniz.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

Yönetim (veya yönetim), bir işletme, kar amacı gütmeyen bir kuruluş veya bir devlet kurumu olsun, bir kuruluşun yönetimidir. İşletmenin kaynaklarını yönetme sanatı ve bilimidir.

Yönetim, bir kuruluşun stratejisini belirleme ve çalışanlarının (veya gönüllülerinin) finansal, doğal, teknolojik ve insan kaynakları gibi mevcut kaynakların uygulanması yoluyla hedeflerine ulaşmak için çabalarını koordine etme faaliyetlerini içerir. "İşi yürüt" ve "İşi değiştir", yönetimde sürekli mal veya hizmet teslimatı ile mal veya hizmetlerin müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanması arasında ayrım yapmak için kullanılan iki kavramdır. "Yönetim" terimi, bir organizasyonu yöneten kişilere de atıfta bulunabilir.

Bazı insanlar kolejlerde veya üniversitelerde yönetim eğitimi alır; Yönetimde ana dereceler arasında Ticaret Lisansı, İşletme Lisansı (BBA.), İşletme Yüksek Lisansı (MBA.), Yönetimde Yüksek Lisans (MSM veya MIM) ve kamu sektörü için, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans (MPA) derecesi. Yönetim uzmanı veya uzmanı, yönetim araştırmacısı veya profesör olmayı hedefleyen kişiler, Yönetim Doktoru (DM), İşletme Doktoru (DBA) veya Doktora derecesini tamamlayabilirler. İşletme veya Yönetim alanında. Son birkaç on yılda, kanıta dayalı yönetim için bir hareket olmuştur.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.