Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Yaşam Koçluğu Eğitimi Coupon
Personal Development

[25% Off] Yaşam Koçluğu Eğitimi Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Koçluk Yoluyla Hem Kendine Hem Diğer İnsanlara Yardımcı Olma Fırsatı, İstersen Koçluğu Meslek Olarak Yapabilirsin


3.0 hr
5.0
Turkish
15$ 19.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

İnsanların hayatlarına dokunmak, pozitif katkı sağlamak ister misiniz? İyi de nasıl? Şimdi detaylarıyla açıklayacağım.

Bilindiği gibi Koçluk hassas bir meslektir. Bu hassaslık onu zorlu kılar. Çünkü Koçluk desteği, alan kişinin hayatını etkiler. Bu hassasiyetin farkında olarak 30 yıllık tecrübemle hazırlamış olduğum Yaşam Koçluğu Eğitimi, güncel uygulamaları ve yeni bilgileri içermektedir.

Bu kapsamlı Koçluk eğitimimizle geleceğinize yatırım yapmak istiyorsanız şimdi harekete geçin ve eğitimimize katılın!


Yaşam Koçluğu eğitimi ile Neler Kazanacaksınız?

  • Koçluk mesleğini en ince ayrıntılarıyla öğreneceksiniz.

  • Kendi hayatınızdan başlayarak başkalarının hayatına pozitif katkılarda bulunacaksınız.

  • Vaka çalışmaları inceleyeceksiniz.

  • Bunlar için ihtiyacınız olan tüm materyale ulaşacaksınız.

  • Gelecek hayallerinizi gerçekleştiriyoruz...


Yaşam Koçluğu Bir Meslek Midir ?


Yaşam Koçluğu devlet tarafından "meslek" olarak kabul edildi! Yaşam Koçluğu, 26 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan "Koçluğun Uluslararası Meslek Standartları" ile Türkiye'de "meslek" dalları arasında yerini aldı.

Özetle, Profesyonel Koçluk Yoluyla Hem Kendine Hem Diğer İnsanlara Yardımcı Olma Fırsatı, İstersen Koçluğu Meslek Olarak Yapabilirsin


Koçluk Nedir?

Koçluk, kişilerin yaşamsal farkındalığını arttırarak potansiyel kaynaklarını keşfetmesini sağlayan, yaşamındaki maksimum performansı yakalayabilme amacı ile ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan, planlı bir gelişim sürecidir.

¨ Koçluğun kalbinde öz-yönelimli öğrenme, kişisel gelişim ve performansın kolaylaştırılarak insanları güçlendirme düşüncesi yatmaktadır.

¨ Koç, aynı zamanda “insanları bir yerden bir yere taşıyan araç” anlamına da gelmektedir. Koç, yol arkadaşıdır.

¨ Koçluk sürecinde bir koç, danışanına fikir vermez, öneride bulunmaz. Kişinin cevabını kendine buldurur.

¨ Burada Galileo’nun bir sözünü paylaşmak istiyorum:

“Kimseye bir şey öğretemezsiniz, sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz.” Gailelo


Koçluk Nedir?

¨ Yani koçluk, danışan ile uyum sağlamak, onun nereye gitmek istediğinin farkına varmak, sürekli o farkındalığı zihinde ve bütün koçluk sürecinde tutarak o kişiye meydan okumak, o kişi ile beyin fırtınası yapmak, o kişiden taahhütler almak, onunla bilinçli pazarlık etmek, sonrasında da bu pazarlıklardan doğan taahhütlerini takip etmek ve gelişim sürecini tamamlamaktır.

¨ Koçluk Amerika’da 1970’li yıllarda spora dayalı koçluk mesleği olarak adlandırılmıştır.

¨ Kökeni spora dayanan koçluk mesleği, ismini de spordan almıştır. Timothy Gallway’in 1974’de yayınlanan “The Inner Game of Tennis ” kitabı kişisel performansa dair yeni bir yaklaşımın doğduğunun işaretini vermiştir.

¨ Hümanistik psikoloji prensiplerine dayanan bu yeni koçluk yaklaşımı, performansın odağını sporcunun fiziksel aksiyonlarından zihinsel yapısına kaydırmıştır.Bu felsefeye göre sporcu, zihin kontrolünü ve oyunu zihinde oynamayı öğrendiği zaman uygun fiziksel hareket bu süreci takip etmektedir.

¨ Koçluk Nedir?

¨ Bu yaklaşım zamanla sadece sporcuların performansını artırmakla kalmayıp, her alanda kişilerin performansını geliştirmek için kullanmaya başlanmıştır.

¨ 90’lı yıllarda sportif anlamını aşarak, ABD ve İngiltere’de iş hayatında kullanılmaya başlanmış ve hızla Avrupa’ya yayılmıştır.

¨ Koçluk, ülkemizde son üç dört yıldır yaygınlaşmaya başlamıştır.

¨ Koçluk nedir sorusuna biraz daha detaylı cevap verecek olursak,

¨ Koçluk Nedir?

¨ Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak ulaşılabilir hedeflere olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.

¨ Şimdi ve gelecekle ilgilidir.

¨ Ne, nasıl ve başka sorularını kullanır.

¨ Amacı kişisel başarı ve vizyon oluşturmaktır.

¨ Kişilerin hedefledikleri yere (ulaşmak istedikleri yere) doğru yapılan bir yolculuktur.

¨ Kişinin kendini fark etmesini sağlayan bir süreçtir.

¨ Süreç odaklıdır.

¨ Seçenekler sunar.

¨ Eşitlik ilkesiyle çalışır.


Koç Nasıl Çalışır?

¨ Bilimsel yöntemlerle çalışır.

¨ Duygularını görüşmeye katmaz.

¨ Bir bilginin, bir olgunun ya da herhangi bir şeyin kesin, son ve tam olduğunu düşünmez.

¨ Evrimsel doğrultuda gelişim göstermeye çalışır.

¨ Sadece kendisi için değil, tüm çevresi, sistem ve insanlık için çalışır.

¨ Kişinin iş ve yaşam yolculuğundaki yol arkadaşıdır.

¨ Kişinin içinde bulunan potansiyel/potansiyelleri ortaya çıkarmaya çalışır.

¨ Doğru ve güçlü sorular sorar

¨ Danışanın potansiyeline inanır.

¨ Yargısız bakış açısıyla çalışır.


Koç Nasıl Çalışır?

¨ İyi bir dinleyici ve gözlemcidir.

¨ Motivasyonu artırmaya yönelik çalışma yapar.

¨ Değerlerin ortaya çıkmasını sağlar.

¨ Farkındalığı artırır.

¨ Geleceğe odaklıdır.

¨ Yapıcıdır.

¨ Düşündürür.

¨ Danışanı harekete geçirerek, eylem adımlarını attırır.

¨ Güven ilişkisine dayalı çalışır.

¨ Kendini sürekli bilgi beceri ve deneyimleriyle geliştirir.

¨ Zamanı iyi değerlendirir. Ne kendi zamanından ne de danışanının zamanından çalmaz.


Koçun Sorumlulukları Nelerdir?

¨ Danışanın var olan potansiyelini ve yeteneklerini keşfetmesini,

¨ Danışanın kendi iç gücüne inanmasını ve kendi değerlerine sahip çıkmasını,

¨ Danışanın hedef belirlemesini ve bu hedeflere gidecek yolları görebilmesini,

¨ Danışanın izin verdiği alanlarda kendi kendisini engellediği kör ve zayıf noktalarının farkına varmasını,


Koçun Sorumlulukları Nelerdir?

¨ Danışanın kişilik özelliklerini fark edebilmesini,

¨ Strateji ve çözümlerin danışan tarafından geliştirmesini,

¨ Danışanı, içinde bulunduğu durumu analiz edebilmesini,

¨ Danışanın güçlü yönlerini görebilmesini,

sağlamaktır.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.