[100% Off] Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Microsoft SQL Server [2020] Udemy Coupon

  • 6 months ago

2,615

4.8 / 5

3 hours

780
Expiration
Expired
Remaining
Unknown
Bu kursta Veritabanı Yönetim Sistemleri MSSQL 2019 ile anlatılacaktır.
free
Subscribe to latest coupons on
Whatsapp or Telegram
Udemy Coupons


Course Instructor:
Tarik Subaşı
Course Language:
Turkish
Course Descreption:

[100% Off] Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Microsoft SQL Server [2020] Udemy Coupon

Go to Offer

Veri tabanları, günümüzde hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkan temelde bilgi depolamaya yarayan yazılımsal araçlardır.

Bir online e-ticaret sitesinde ürün bilgileri, okullarda öğrencilere, personele ait bilgiler, hastanelerde hastaya, personele ilişkin bilgiler bir yerde tutulmak zorundadır.

İşte veri tabanları bu ve buna benzer verileri depolamak ve daha sonra bu bilgilere istenildiği zaman erişebilmek için kullanılır.

Günümüzde de artık büyük veri, big data gibi kavramları zaten çokça duyuyoruz. Veritabanı Yönetim Sistemi ise;

• Verileri depolayan ve Veri tabanlarını organize eden

• Veriler üzerinde program tarafından gönderilen ekleme/silme/güncelleme gibi istekleri yerine getiren

• Verilerin güvenliğini sağlayan bir yazılımdır. Kurs içerisinde kullanacağımız VYS ismi ise Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)’tir.

Kursa materyal eklenmeye devam edecektir.

Instructors: Tarik Subaşı

Offer Added by: Anmar Merie

Generic Category (English)728x90

200
Editors' Choices Over 8 Hours Courses Over 15 Hours Courses Most Enrolled Whatsapp Udemy Coupon