Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Türkler İçin Bulgarca Coupon
Teaching & Academics

[82% Off] Türkler İçin Bulgarca Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Sıfırdan Bulgarca


3.0 hr
2.9
Turkish
15$ 84.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Bu kurs, hiç bilmeyenler için, ana dili Bulgarca olan ve Türkçeyi çok iyi konuşan öğretmenler tarafından hazırlanarak sunulmaktadır. Dersler sıfırdan alınarak, hiç bilmeyenler için anlaşılır bir dille anlatılmaktadır. En çok kullanılan ve karşılaşılan kelime ve cümleler, hafıza teknikleri de kullanılarak, öğrenciye sevdirilerek anlatılmaktadır. Uzman öğretmenimiz, Bulgaristan'da yaşamış olması sebebiyle güncel kullanımı öğrencilerin istifadesine sunmaktadır.Kursa başladığınızda Bulgarcanın aslında çok zor bir dil olmadığını anladığınızda, hem öğreneceksiniz hem de başka dillere ilginiz artacak.Hint-Avrupa dil ailesinin yanı sıra Balkan sprachbund ve Güney Slav lehçesi sürekliliğinin bir parçasıdır ve Doğu Güney Slav dillerini oluşturan diğer dil olan Makedon dili ile güçlü bir ilişkisi vardır. Büyük harf çekimi kaybı, son ekli belirli bir artikel oluşturulması ve mastar fiilinin olmaması, bu iki dili diğer tüm Slav dillerinden ayıran özelliklerden sadece üç tanesidir. Proto-Slav fiil sistemi onlar tarafından korunur ve onlar tarafından (analitik olarak da olsa) ek gelişmeye tabi tutulur. Böyle önemli bir ilerleme, bilgiyi nasıl elde edildiğine göre içeren kanıtlayıcı fiil biçimlerinin yaratılmasıdır: ya doğrudan gözlemlenmiş, çıkarsanmış ya da anlatılmış.

Bulgaristan ülkesinin resmi dili olmasının yanı sıra 2007 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden biridir. Aynı zamanda diğer bazı ülkelerdeki dilsel azınlıkların ana dilidir.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.