Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Türkler İçin Arapça Kapsamlı Kurs Coupon
Teaching & Academics

[80% Off] Türkler İçin Arapça Kapsamlı Kurs Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Türkler İçin Arapça Kapsamlı Kurs


3.0 hr
4.9
Turkish
15$ 74.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Bu kurs, temel ve öncelikli öğrenilmesi gereken dillerin başında olan Arapçayı sevdirerek öğretmek için, uzman bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Arap dili, İslam dininde özel bir yere sahiptir. 28 harften oluşan Arapça, sadece Arap ülkeleri tarafından değil, Türkler, İranlılar ve Pakistanlılar tarafından da kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında yayılan Arapça, Latinceden sonra en çok kullanılan alfabedir. Böylesine önemli bir dili öğrenmenin keyfi ve gururunu bu kursla yakalayacağınız için biz de mutluyuz.

Arapçayı ilk baştan ve hiç bilmeyenler için hazırladığımız bu Kapsamlı Kurs, öğretmeninizden düzgün ve anlaşılır anlatımıyla sizi diğer kurlara, daha ileri Arapça öğrenmeye taşıyacak.

Birçok ülke Arapça'yı resmi dil olarak konuşur, ancak hepsi Arapça'yı aynı şekilde konuşmaz. Dilin Modern Standart Arapça, Mısır Arapçası, Körfez Arapçası, Mağrip Arapçası, Levanten Arapçası ve diğerleri gibi birçok lehçesi veya çeşidi vardır. Bazı lehçeler birbirinden o kadar farklıdır ki, konuşanlar diğerini anlamakta zorlanırlar.

Arapça'yı resmi dili olarak kullanan ülkelerin çoğu Orta Doğu'dadır. Arap dünyasının bir parçasılar çünkü bölgedeki en büyük din İslam'dır.

Arapça, Hint-Avrupa dillerini anadili olarak konuşanlar için dilbilgisini öğrenmek bazen çok zor olsa da, Batı dünyasında da öğrenilmesi popüler bir dil haline geliyor. Diğer birçok dil, tarihteki önemi nedeniyle Arapça'dan kelimeler ödünç almıştır.

Arapça, dünya çapında okullarda ve üniversitelerde yaygın olarak öğretilir ve işyerlerinde, hükümetlerde ve medyada değişen derecelerde kullanılır. Standart haliyle Arapça, Kuran ve Hadisler Arapça yazıldığından beri 26 devletin resmi dili ve İslam dininin litürjik dilidir.

Orta Çağ boyunca Arapça, Avrupa'da, özellikle bilim, matematik ve felsefede önemli bir kültür aracıydı. Sonuç olarak, birçok Avrupa dili de ondan birçok kelime ödünç almıştır. Ağırlıklı olarak kelime hazinesinde Arapça etkisi, hem Hıristiyan Avrupa hem de Müslüman Arap medeniyetlerinin yakınlığı ve uzun süreli Arap kültürü ve dili varlığı nedeniyle, başta İspanyolca ve daha az ölçüde Portekizce, Katalanca ve Sicilya olmak üzere Avrupa dillerinde görülür. ağırlıklı olarak Endülüs döneminde Güney İberya'da. Malta dili, Arap lehçesinden geliştirilmiş ve Latin alfabesiyle yazılmış bir Sami dilidir. Yunanca ve Bulgarca dahil olmak üzere Balkan dilleri de Osmanlı Türkçesi ile temas yoluyla önemli sayıda Arapça kökenli kelime edinmiştir.

Arapça, tarihi boyunca dünyadaki diğer birçok dili etkilemiştir. En çok etkilenen dillerden bazıları Farsça, Türkçe, Hindustani (Hintçe ve Urduca), Keşmirce, Kürtçe, Boşnakça, Kazakça, Bengalce, Malayca (Endonezyaca ve Malezyaca), Maldivce, Peştuca, Pencapça, Arnavutça, Ermenice, Azerice, Sicilya, İspanyolca, Yunanca, Bulgarca, Tagalogca, Sindhi, Odia ve Hausa ve Afrika'nın bazı bölgelerinde bazı diller. Tersine, Arapça, ortaçağda İbranice, Yunanca, Aramice ve Farsça dahil olmak üzere diğer dillerden ve modern zamanlarda İngilizce ve Fransızca gibi dillerden kelimeler ödünç almıştır.

Arapça 1,8 milyar Müslümanın dini dilidir ve Arapça Birleşmiş Milletler'in altı resmi dilinden biridir. Arapça'nın tüm çeşitleri, Arap dünyasında belki de 422 milyon kişi tarafından (yerli ve anadili olmayan) konuşulmakta,bu da onu dünyanın en çok konuşulan beşinci dili yapmaktadır. Arapça, ebced yazısı olan ve sağdan sola yazılan Arap alfabesiyle yazılır, ancak konuşulan çeşitler bazen standart bir imla olmadan soldan sağa ASCII Latince olarak yazılır.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.