Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Performans Yönetimi Kursu Coupon
Business

[50% Off] Performans Yönetimi Kursu Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Performans Yönetimi Desrseri


3.0 hr
Turkish
15$ 29.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Kuruluşlar, mevcut pazarda rekabet edebilmek için yönetim sistemlerinin 21. yüzyıla getirilmesi gerektiğini giderek daha iyi anlıyorlar.

Araştırmalar, yıllık değerlendirmeler gibi önceki sistemlerin modası geçmiş olduğunu ve hatta çalışan bağlılığını ve motivasyonunu azaltmaya bile hizmet edebileceğini gösteriyor. Bunun ışığında, her zamankinden daha fazla şirket performans yönetimine yöneliyor.

Performans yönetimi nedir?

Neden performans yönetimi önemlidir?

Performans yönetiminin önemi

Performans yönetiminin amacı ve hedefleri

Performans yönetiminin faydaları

15 Çalışan performans yönetimi en iyi uygulamaları

5 Gerçek dünyadan performans yönetimi örnekleri

Performans yönetimi ile performans değerlendirmeleri arasındaki fark nedir?

Performans yönetimi nedir?

Performans yönetimi, çalışanlarda iyileştirilmiş performansın yaratılması ve sürdürülmesine yönelik stratejik bir yaklaşımdır, bu da şirketlerin etkinliğinin artmasına yol açar.

Yöneticiler, çalışanların gelişimine ve şirket hedeflerinin ekip ve bireysel hedeflerle hizalanmasına odaklanarak hem çalışanların hem de şirketlerin gelişmesini sağlayan bir çalışma ortamı yaratabilir.

Performans yönetiminin tanımına dayalı olarak, bir organizasyon içinde, o organizasyondaki insanların performansını ölçmek ve iyileştirmek için bir sistem inşa edilir.

Uygulamada performans yönetimi, yönetimin sürekli olarak çalışanlarını geliştirmek, net hedefler belirlemek ve yıl boyunca tutarlı geri bildirim sunmak için çalışması anlamına gelir.

Yıllık performans değerlendirmeleri gibi çalışan performansını gözden geçiren diğer sistemlerin aksine, çalışan performans yönetimi çok daha dinamik ve daha iyi sonuçları olan ilgili bir süreçtir.

İnsan Kaynakları departmanı için performans yönetimi, çalışanları işe almak, geliştirmek ve elde tutmak ve performanslarını gözden geçirmek için önemli bir sistemdir.

Yıllık performans değerlendirme sisteminin çalışanları etkin bir şekilde meşgul etmediği, şirket hedeflerini tutarlı bir şekilde belirleyip yerine getirmediği ve çalışan performansının güçlü bir şekilde anlaşılmasıyla sonuçlanmadığı giderek daha fazla anlaşılmaktadır.

Neden performans yönetimi önemlidir?

Herhangi bir organizasyonda, büyüklüğü ne olursa olsun, çalışanlarınızın ne yaptığını, nasıl yaptıklarını ve neden yaptıklarını anlamak önemlidir.

Rolleri tanımlamak, bireysel güçlü ve zayıf yönleri anlamak, yapıcı geri bildirim sağlamak, müdahaleleri tetiklemek ve olumlu davranışları ödüllendirmek için bir sistem olmadan, yöneticilerin çalışanlarını etkin bir şekilde yönlendirmesi çok daha zordur.

Akıllı kuruluşlar, performans yönetimini bir teşvik yönetimi süreciyle eşleştirir. İki sistemin rolleri tanımlamaktan ve hedefler belirlemekten çalışan davranışlarını gözden geçirmeye ve ödüllendirmeye kadar pek çok ortak noktası vardır ve bu nedenle aynı anda çalıştırıldığında çok iyi sonuç verir. Teşvik yönetimini kullanmak, aynı zamanda performans yönetiminin tüm önemli 'ödül' adımının düzgün bir şekilde yapılması anlamına gelir.

Performans yönetiminin önemi

Yetenek yönetimi her organizasyonun önemli bir parçasıdır. Kuruluşların karşılaştığı ana sorunlardan üçü şunlardır:

çalışanları meşgul tutmak

yeteneği elde tutmak

içeriden liderler yetiştirmek

Bunlar performans yönetiminin çok etkin bir şekilde hedeflediği konulardır.

1. Çalışanları meşgul etmek

Çalışanların katılımı, herhangi bir yönetim ekibinin odak noktasıdır. Yıllık bir değerlendirme sisteminde, hedefler yılın başında verilecek ve ardından 12 ay sonra bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını görmek için tekrar ziyaret edilecektir. Geri bildirim veya check-in olmadan geçen bu uzun süre, neredeyse kesin bir nişan katilidir.

Aslında, Büyüme Bölünmesi Çalışmasına göre, çalışanların %94'ü yöneticilerinin kendilerine gerçek zamanlı geri bildirim ve gelişim fırsatları vermesini ve %81'i yöneticileriyle en az üç ayda bir check-in yapmayı tercih ediyor.

Bu kursta çok daha fazlasını bulacaksınız.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.