Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Organizasyonel Psikoloji Kursu Coupon
Personal Development

[75% Off] Organizasyonel Psikoloji Kursu Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Organizasyonel Piskoloji Kursu


3.0 hr
2.8
Turkish
15$ 59.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Endüstriyel ve örgütsel psikolojiyi iki ana yan olarak düşünebilirsiniz. Birincisi, bireyleri belirli iş rolleriyle en iyi şekilde nasıl eşleştireceğine bakmayı içeren bir sanayi tarafı var. Endüstriyel psikolojinin bu kesimi bazen personel psikolojisi olarak da adlandırılır.

Bu alanda çalışan kişiler, çalışan özelliklerini değerlendirebilir ve daha sonra bu bireyleri iyi performans gösterebilecekleri işlerle eşleştirebilir. Endüstriyel psikolojisinin endüstriyel tarafına düşen diğer işlevler arasında çalışanların eğitimi, iş performansı standartlarının geliştirilmesi ve iş performansının ölçülmesi yer almaktadır.

Psikolojinin örgütsel yönü, kurumların bireysel davranışları nasıl etkilediğini anlamaya odaklanmıştır. Örgütsel yapılar, sosyal normlar, yönetim stilleri ve rol beklentileri, insanların bir organizasyon içinde nasıl davrandıklarını etkileyebilecek faktörlerdir.

Bu faktörleri anlayarak, Endüstriyel psikologları bireysel performansı ve sağlığı iyileştirirken aynı zamanda bir bütün olarak organizasyona fayda sağlamayı ummaktadır.

Endüstriyel örgütsel psikoloji uygulamalı bir alan olsa da, temel teorik araştırma da önemlidir. Deneysel psikolojideki kökleri olan I-O psikolojisinin, insan-bilgisayar etkileşimi, personel psikolojisi ve insan faktörleri gibi farklı alt alanları vardır.

Bu kursta çok daha fazlasını öğreneceksiniz.

Bu kurs size, organizasyon kavramına bağlı olan iş - çalışma faaliyetlerinde nasıl bir aksiyon alınması suretiyle daha verimli ve başarılı işler ortaya konulacağını öğretecek.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.