Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Okuduğunu Anlama Coupon
Teaching & Academics

[25% Off] Okuduğunu Anlama Course Coupon

Updated: by lowracer
Expired

Okuduğunu Anlama – Sınavlara Hazırlık


1.0 hr
Turkish
15$ 19.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Kurs, «Scarborough’un Okuma Halatı (Scarborough’s Reading Rope)» olarak bilinen ve yaygın olarak kabul edilen bilimsel okuma modelini baz alarak hazırlanmıştır. Modele göre okuma, aynı halat yapısında olduğu gibi birlikte örülmüş çok sayıda iplikten yani okuma faktöründen meydana gelmekte. Okuma faktörleri temelde iki ana başlıkta ele alınmakta. Bunlardan birisi okuduğunu anlama (reading comprehension) iken diğeri kelime tanıma/okuyabilmedir (word recognation).

Kursta, okuyabilme başlığından hiç bahsedilmemekte sadece okuduğunu anlama üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla kursumuz ortaokul ve üstü seviyelere (lise-lisans-lisansüstü) hitap etmekte olup ilkokul ve alt düzeyler için önerilmemektedir.

Kurs, söz konusu seviyelerde okuduğunu anlamanın en yaygın iki işlevi olan sınavlara hazırlığı (LGS-YKS-KPSS-ALES-YDS) ve entelektüel/akademik okumaları destekleyecek şekilde inşa edilmiştir.

Kurs, metod merkezli bir öğretim anlayışıyla hazırlanmış olup temel metod olarak yalnızca bu kursta bulabileceğiniz «kutu kutu (box by box)» yöntemi üzerine kurgulanmıştır. Sadece bir veya birkaç soru/metin tipini değil okuma eyleminin doğasından yola çıkarak tasarlanan metod, bütün okuma materyalleri üzerinde çalışabilen bir araç sunmaktadır.

Kursun üzerine inşa edildiği bu metod sayesinde okuma - anlama hızınızı ve doğrulunuzu artıracak, öğrenilenleri daha uzun sürede akılda tutabilecek ve unutsanız dahi çok kolay bir şekilde hatırlayabileceksiniz. Kısacası bu kursta metne hakim olma sanatını (the art of possessing the text) öğreneceksiniz.

Kursta, bu metodu hem sınavlara hazırlıkta (LGS-YKS-KPSS-ALES-YDS) hem de entelektüel/akademik okumalarda nasıl kullanılacağı çok sayıda egzersizle anlatılmıştır.

Kursta, bütün bunlara ek olarak, sadece Türkçe’de değil İngilizce’de de okuduğunu anlamaya yönelik egzersizler yer almaktadır.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.