Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Kursu Coupon
Teaching & Academics

[67% Off] Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Kursu Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Dersleri


3.0 hr
Turkish
15$ 44.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Eğitim yöntemleri, sınıf temelli, çalışanların işlerini kontrol edebilecekleri eğitim ve deneyimsel öğrenmeye yer olan diğer yerlerde gerçekleştirilen deneyimsel eğitim yöntemleri arasındadır. Eğitim yöntemleri birçok tür eğitim aracı ve tekniğini ve yaygın olarak kullanılan araç ve teknikleri içerir. Örneğin, eğitmenlerin görsel ve işitsel yardımlar, çalışma materyalleri, sahne malzemeleri ve sahne tabanlı malzemenin diğer yasaları ve son olarak spor ve egzersiz ekipmanlarını içeren deneyimsel araçlar gibi çeşitli araçları kullanması yaygındır.

Ayrıca, deneyimsel eğitim yöntemleri ile çalışanlar öğrenme deneyiminden ziyade uygulama veya hareket yoluyla öğrenme deneyimini elde edebilirler.

Bu kursta, temel eğitim bilgileri ışığında, çok daha fazlasını bulacaksınız.

Çerçeve, erken öğrenme müfredatlarının tek tip bir yaklaşım olmadığını takdir etmektedir. Tüm programlar aynı görünüyorsa, çerçeve amaçlandığı gibi uygulanmıyor. Her program, çocuklarla ilgili farklı aileleri, toplulukları, kültürleri ve dilleri yansıtmalıdır ve bunun tersi de geçerlidir. Aynı şekilde bir program sadece bir yıldan diğerine tekrarlanmamalıdır, çünkü yeni çocuklar kaydolduğundan, programdaki çocuklar büyüdüğünden, aileler değiştiğinden ve hatta toplulukların özellikleri zamanla değişebildiğinden. Bu belge boyunca, eğitimci terimi erken çocukluk eğitimcilerini ifade eder. (EÇE'ler) ve erken çocukluk eğitimi programlarında ve ortamlarında doğrudan çocuklarla çalışan erken çocukluk pratisyenleri. Ek ihtiyaçları olan çocuklar terimi, erken çocukluk eğitimi programlarının faaliyetlerine katılmak ve gelişim hedeflerine ulaşmak için ek desteğe ihtiyaç duyan çocukları ifade etmek için kullanılmıştır. Bu terim, özel ihtiyaçları olan çocuklar, istisnai ihtiyaçları olan çocuklar ve engelli çocuklar ile birbirinin yerine kullanılabilir. Eğitimciler kaynaklarda ve literatürde bir dizi terminoloji bulacaktır.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.