Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Kurs Python w Pigułce od Podstaw do Mastera Coupon
Development

[25% Off] Kurs Python w Pigułce od Podstaw do Mastera Course Coupon

Updated: by comidoc
Expired

Naucz się języka Python od absolutnych podstaw do aspektów zaawansowanych + OOP + Tkinter


3.0 hr
5.0
Polish
15$ 19.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie, wielką dodatkowo jego zaletą jest jego prostota co szczególnie jest cenione przez początkujących programistów. Niech jednak Ciebie to nie zwiedzie, gdyż Python używany jest przez największe firmy takie jak Google, Youtube, Facebook czy Dropbox.

W kursie nauczysz się:

  • korzystania z zmiennych liczbowych, łańcuchów znaków, wartości logicznych, słowników, list, zbiorów oraz robienia konwersji pomiędzy tymi typami wartości

  • operatorów: arytmetycznych, przypisania, porównania, przynależności, logicznych, konkatenacji i tożsamości

  • instrukcji sterujących programem czyli: if, elif oraz else

  • wykorzystania pętli do wielokrotnego wykonania danego kodu takich jak petle: for, while, dodatkowo nauczysz się ich przerywania i pominięcia iteracji pętli z break i continue

  • tworzenia własnych funkcji wraz z zwracaniem wartości z return, również poznasz funkcje lambda

  • poznasz najważniejsze funkcje do operacji na listach, słownikach, krotkach, datach, liczbach i łańcuchach znaków

  • programowania obiektowego czyli: klas, konstruktorów, destruktorów, obiektów, metod, atrybutów, zmiennych statycznych, dziedziczenia, getterów i setterów

  • Turtle do prostego rysowania w oknie

  • TKinter do tworzenia interfejsu użytkownika z wykorzystaniem: przycisków, pól tekstowych, list, menu, radio, spinbox itd oraz ich umieszczenia w oknie z wykorzystaniem grid, place i pack

  • tworzenia praktycznych programów za pomocą których utrwalisz swoją wiedzę z Python np. kalkulator, programy w terminalu itdZapraszam do kursu :)

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.