Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Kişilik Psikolojisi ve Analizi Eğitimi Coupon
Personal Development

[40% Off] Kişilik Psikolojisi ve Analizi Eğitimi Course Coupon

Updated: by lowracer
Expired

Kişilik Psikolojisi ve Analizi eğitimi ile kendinizi, ailenizi ve sosyal çevrenizi tanımaya başlayın.


1.0 hr
Turkish
15$ 24.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Kişilik Analizi Eğitimi

Toplumsal değişim, bireyler üzerine kültürel farklılıklar ve etkiler oluşturur.Bu farklılıklar ve etkiler kimliğin gelişimi ve oluşmasında rol oynar. Bu modül ile kişilik özelliklerini, kimlik kazanımını, davranış bozukluklarını öğrenerek,kendinizi tanıyıp, gerçekleştirebilirsiniz. Bireyleri birbirlerinden ayıran farklı özelliklerin bir araya gelmesi ile kişilik oluşur. Kişilik karmaşık bir bütündür. Kişiliğin oluşumuna kalıtım, fizyolojik etmenler, bilinçaltı ve sosyokültürel çevre etki eder. Kendinizi gerçekleştirebilmeniz için hayata dair hedeflerinizin olması gerekir. Bu hedeflere ulaşmak için çaba gösteren biri de kendini o hedefe yaklaştıracak durumlara ve insanlara yönelirken hedefinden uzaklaştıracak durumlardan da kaçmalıdır. Kişilik analizi ile kazandığınız yeterlikler; kendinizi, hastalarınızı ve hasta yakınlarını tanıma ve anlamada ve mesleğinizi yerine getirmede size yardımcı olacaktır.

Bu Eğitim Kursu Size Ne Kazandıracak?

Kişilik karmaşık bir olgudur. Kişilik oluşumu ve gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar sonucu birçok kuram geliştirilmiştir. Bu eğitim ile tıbbi müdahalelerin yapıldığı tüm alanlarda kişilik özelliklerini ayırt edebileceksiniz. Gelişim dönemlerini ayırt edebileceksiniz.Kendinizi gerçekleştirebileceksiniz.Davranış bozukluklarını ayırt edebileceksiniz.

İş İlanları / Olanakları

Özel hastanelerde, özel danışmanlık merkezi ve kliniklerde,Endüstri işletmelerinde personel seçimi, ergonometri, pazar araştırmaları birimlerinde, kreş ve özel anasınıflarda, araştırma şirketlerinde, reklamcılık sektöründe, halkla ilişkiler biriminde, şirketlerin insan kaynakları departmanında, spor kulüplerinde çalışabilmeye olanak sağlar.

Kişilik Psikolojisinin Tarihçesi

Kişilik kavramı, M.Ö. 370 yılında yaşayan Hipokrat’tan başlayarak yaklaşık 2000 yıldır incelenmektedir. Kişilik sözcüğü maske anlamına gelen Latince persona sözcüğünden gelir. Kişilik kavramı, bir çalışma alanı olarak kişilik özelliklerinin veya davranışların vücutta bulunan sarı safra, kara safra, balgam ve kan sıvılarının dengesi sonucu ortaya çıktığını savunan Hipokrat ile başlar. Hipokrat’a göre bu denge sonucu huysuzluk, melankoli, sakinlik ve neşeli olma gibi kişilik tipleri meydana gelir.

Modern kişilik psikolojisinin büyük bir kısmı felsefi tartışmalardan etkilendiler. Bireyin seçimlerinin bilinçliliği, çevreye karşı kalıtımın etkisi ve bireylerin benzersizliğine yönelik tartışmalar kişiliği belirleyen faktörlerin ne olduğuna yönelik açıklamalar getiren psikologların kuramlarını etkiledi. Bu tartışmalardan etkilenen başlıca modern kişilik kuramları psikodinamik, davranışçı, hümanist, biyolojik bilişsel ve varoluşçu yaklaşımlardır.

Sigmund Freud'un ortaya attığı psikodinamik kuram, insan davranışının zihnin çeşitli bileşenleri arasındaki etkileşimin bir sonucu olduğunu öne sürer. Öte yandan bu kurama göre kişiliğin bir dizi psikoseksüel gelişim aşamasına göre şekillenir. Adler, Erikson, Jung ve Horney gibi Neo-Freudçu kuramcılar, Freud'un fikirlerini genişlettiler.

Davranışçı yaklaşıma göre bir bireyin kişiliği dış uyaranlara verilen tepkiler sonucu gelişir. Hümanist kuram insanın özgür iradesinin davranışın en önemli belirleyicisi olduğunu savunur. Biyolojik yaklaşımlar, kişiliğin şekillenmesinde genetiğin ve beynin rolüne odaklanır.

Kişilik Psikolojisi Ne Yapar?

Kişilik, bireyin genetik özelliklerinin çevreyle girdiği etkileşim sonucu ortaya çıkan ve bireyi diğerlerinden ayıran yapılaşmış özellikler bütünüdür. Kişilik gelişimi çocukluktan başlayarak yaşam boyu devam eder. Bu nedenle kişilik psikologları bireylerin kendilerine özgü duygu, düşünce ve davranışsal süreçlerini inceleyerek kişiliği açıklamaya çalışır.

Kişilik Psikolojisinin Çalışma Alanları Nedir?

Uygulamaya yönelik çalışan kişilik psikologları bireysel ofislerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kliniklerde, rehabilitasyon merkezlerinde ve hastanelerde görev alabilir. Araştırmaya yönelik çalışmalar yapan kişilik psikologları ise genellikle devlet kurumları, üniversiteler veya özel araştırma kuruluşları için çalışırlar. Öte yandan endüstriyel kuruluşlar kişilik psikolojisinin çalışma alanlarındandır.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.