Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Kaygı Bozuklukları Coupon
Personal Development

[73% Off] Kaygı Bozuklukları Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Kaygı Bozuklukları ve Başa Çıkma


3.0 hr
3.9
Turkish
15$ 54.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Bu kurs, kaygı ile ilgili temel kavramları ele almakta, az bildiğimiz ya da hiç bilmediğimiz ama günlük hayatta sürekli karşılaştığımız halde dikkat etmediğimiz hususları ele almaktadır. Günümüzün psikolojik problemlerinin başında gelen strese dair ilk konulardan birisi olan kaygı, örneğin panikatak gibi durumlara sebebiyet vermektedir. Bunun için, bu tür problemlerin bilinmesi, önüne geçilmesi ve tedavi için önem teşkil etmektedir. Bu kurs, size muhtemel ileri problemlerin nasıl önüne geçeceğinizi öğretecek.

Kaygı Bozuklukları ve Başa Çıkma Kursu dışında diğer bilgilerin nasıl kullanılacağına dair bilgileri de içeren bu kurs, zevkle izleyeceğiniz, anlaşılır ve kurs sonunda tekrar etkileneceğiniz detayları içermektedir. Kaygı Bozuklukları ve Başa Çıkma Kursu'na ek olarak, bu derste ayrıca, uzun yıllar boyunca uzun çalışmalarla gerçekleştirilen konuların bir özeti, anlaşılır bir dilde, Kaygı Bozuklukları ve Başa Çıkma dersleri verilmektedir. Bu kurstaki derslerden, Kaygı Bozuklukları ve Başa Çıkma kursu bileşenlerinin temellerini ve bunların insan ayrıntılarıyla nasıl ilişkili olduğunu öğreneceksiniz.

Bu kurs size hayatınız boyunca bilmeniz ve ihtiyaç duymanız gereken temel bilgilerin yanı sıra hayata bakış açınızı değiştirecek bilgiler verir.

Teknolojinin sunduğu imkanlarla bu kursu istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman bitirebilirsiniz. Bu kursun sonunda alacağınız sertifika size doğal olarak birçok kapı açacaktır. Ayrıca, bu kurstaki bilgileri uygulamanın hayatınızda birçok kapı açacağını da göz önünde bulundurmak gerekir.

Kaygı Bozuklukları ve Başa Çıkma dersinin etkileri elbette iş hayatınızda ve manevi konularda olumlu ve olumsuz yönleri etkileyen konuları içerir. Bu nedenle, hangi cinsiyetten, yaştan veya coğrafyadan olursanız olun, bu kurstaki bilgileri yılların bilgi birikimi ile öğrenmek artık esastır.

Ara sıra kaygı, yaşamın beklenen bir parçasıdır. İş yerinde bir sorunla karşılaştığınızda, sınava girmeden veya önemli bir karar vermeden önce kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Ancak kaygı bozuklukları, geçici endişe veya korkudan fazlasını içerir. Kaygı bozukluğu olan bir kişi için kaygı kaybolmaz ve zamanla daha da kötüleşebilir. Semptomlar iş performansı, okul çalışması ve ilişkiler gibi günlük aktivitelere müdahale edebilir.

Yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu ve fobiyle ilgili çeşitli bozukluklar dahil olmak üzere çeşitli anksiyete bozuklukları vardır.

Belirti ve bulgular

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın anksiyete bozukluğu (GAD) olan kişiler, çoğu gün en az 6 ay boyunca kişisel sağlık, iş, sosyal etkileşimler ve günlük rutin yaşam koşulları gibi bir dizi şey hakkında aşırı endişe veya endişe gösterirler. Korku ve kaygı, sosyal etkileşimler, okul ve iş gibi yaşamlarının alanlarında önemli sorunlara neden olabilir.

Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu belirtileri şunları içerir:

Huzursuz, yaralanmış veya kenarda hissetmek

Kolay yorulmak

Konsantre olmakta zorluk çekmek; zihin boş gidiyor

Sinirli olmak

Kas gerginliğine sahip olmak

Endişe duygularını kontrol etmede zorluk

Uykuya dalmada veya uykuda kalmada zorluk, huzursuzluk veya tatmin edici olmayan uyku gibi uyku problemleri yaşamak

Panik atak

Panik bozukluğu olan kişilerde tekrarlayan beklenmedik panik ataklar olur. Panik ataklar, hızla ortaya çıkan ve dakikalar içinde doruk noktasına ulaşan ani yoğun korku dönemleridir. Saldırılar beklenmedik bir şekilde meydana gelebilir veya korkulan bir nesne veya durum gibi bir tetikleyici tarafından başlatılabilir.

Panik atak sırasında insanlar şunları yaşayabilir:

Kalp çarpıntısı, çarpıntı yapan bir kalp atışı veya hızlanmış bir kalp atış hızı

Terlemek

Titreme veya titreme

Nefes darlığı, boğulma veya boğulma hissi

Yaklaşan kıyamet duyguları

Kontrolden çıkma hissi

Panik bozukluğu olan kişiler genellikle bir sonraki atağın ne zaman olacağı konusunda endişelenirler ve panik atakla ilişkilendirdikleri yerlerden, durumlardan veya davranışlardan kaçınarak aktif olarak gelecekteki saldırıları önlemeye çalışırlar. Panik atak endişesi ve ataklardan kaçınmak için harcanan çaba, agorafobi gelişimi de dahil olmak üzere kişinin yaşamının çeşitli alanlarında önemli sorunlara neden olur.

Fobi ile ilgili bozukluklar

Fobi, belirli nesnelere veya durumlara karşı yoğun bir korku veya isteksizliktir. Bazı durumlarda endişeli olmak gerçekçi olabilse de, fobisi olan kişilerin hissettiği korku, durumun veya nesnenin neden olduğu gerçek tehlikeyle orantısızdır.

Fobisi olan kişiler:

Korkulan nesne veya durumla karşılaşma konusunda mantıksız veya aşırı endişe duyabilir.

Korkulan nesne veya durumdan kaçınmak için aktif adımlar atın

Korkulan nesne veya durumla karşılaştığınızda anında yoğun bir endişe yaşayın

Kaçınılmaz nesnelere ve durumlara yoğun kaygıyla katlanmak

Birkaç tür fobi ve fobiyle ilgili bozukluk vardır:

Spesifik Fobiler (bazen basit fobiler olarak da adlandırılır): Adından da anlaşılacağı gibi, belirli bir fobisi olan insanlar, belirli nesne veya durum türlerinden yoğun bir korkuya veya yoğun bir endişeye sahiptir. Belirli fobilerin bazı örnekleri arasında şunlar yer alır:

Uçan cisimler

Yükseklikler

Örümcekler, köpekler veya yılanlar gibi belirli hayvanlar

Enjeksiyon alma

Kan

Sosyal anksiyete bozukluğu (önceden sosyal fobi olarak adlandırılır): Sosyal anksiyete bozukluğu olan kişiler, sosyal veya performans durumlarına karşı genel olarak yoğun bir korku veya endişeye sahiptir. Kaygılarıyla ilişkili eylem veya davranışların başkaları tarafından olumsuz değerlendirileceğinden ve kendilerini utandıracaklarından endişe ederler. Bu endişe genellikle sosyal kaygısı olan kişilerin sosyal durumlardan kaçınmasına neden olur. Sosyal anksiyete bozukluğu, işyeri veya okul ortamı gibi çeşitli durumlarda ortaya çıkabilir.

Agorafobi: Agorafobisi olan kişiler, aşağıdaki durumlardan iki veya daha fazlasından yoğun bir şekilde korkarlar:

Toplu taşıma kullanma

Açık alanlarda olmak

Kapalı alanlarda olmak

Sırada durmak veya kalabalığın içinde olmak

Evin dışında yalnız olmak

Agorafobisi olan insanlar genellikle bu durumlardan kaçınırlar, çünkü kısmen panik benzeri tepkileri veya diğer utanç verici semptomları olması durumunda ayrılmanın zor veya imkansız olabileceğini düşünürler. Agorafobinin en şiddetli biçiminde, kişi eve bağımlı hale gelebilir.

Ayrılık kaygısı bozukluğu: Ayrılık kaygısı genellikle sadece çocukların uğraştığı bir şey olarak düşünülür; ancak yetişkinlere de ayrılık kaygısı bozukluğu teşhisi konulabilir. Ayrılık kaygısı bozukluğu olan kişiler, bağlı oldukları kişilerden ayrılmaktan korkarlar. Genellikle, ayrı olduklarında bağlanma figürlerine bir tür zarar veya istenmeyen bir şey olacağından endişe duyarlar. Bu korku, onları bağlanma figürlerinden ayrılmaktan ve yalnız kalmaktan kaçınmaya yönlendirir. Ayrılık kaygısı olan kişiler, bağlanma figürlerinden ayrılmaya ilişkin kabuslar görebilir veya fiziksel ilişkiler yaşayabilirler.

Seçici mutizm: Anksiyete ile ilişkili biraz nadir görülen bir bozukluk, seçici mutizmdir. Seçici mutizm, insanlar normal dil becerilerine sahip olmalarına rağmen belirli sosyal durumlarda konuşamadıklarında ortaya çıkar. Seçici mutizm genellikle 5 yaşından önce ortaya çıkar ve genellikle aşırı utangaçlık, sosyal utanç korkusu, zorlayıcı özellikler, geri çekilme, yapışma davranışı ve öfke nöbetleri ile ilişkilidir. Seçici mutizm teşhisi konan kişilere sıklıkla başka anksiyete bozuklukları da teşhisi konur.

Araştırmacılar, hem genetik hem de çevresel faktörlerin anksiyete bozukluğu geliştirme riskine katkıda bulunduğunu buluyorlar. Her bir anksiyete bozukluğu türü için risk faktörleri değişebilse de, tüm anksiyete bozukluğu türleri için bazı genel risk faktörleri şunları içerir:

Çocuklukta utangaçlığın veya davranışsal engellemenin mizaç özellikleri

Erken çocuklukta veya yetişkinlikte stresli ve olumsuz yaşam veya çevresel olaylara maruz kalma

Biyolojik akrabalarda anksiyete veya diğer akıl hastalıkları öyküsü

Tiroid sorunları veya kalp aritmileri veya kafein veya diğer maddeler/ilaçlar gibi bazı fiziksel sağlık durumları anksiyete semptomlarını üretebilir veya şiddetlendirebilir; Fiziksel bir sağlık muayenesi olası bir anksiyete bozukluğunun değerlendirilmesinde yardımcı olur.

Tedaviler ve Terapiler

Anksiyete bozuklukları genellikle psikoterapi, ilaç veya her ikisi ile tedavi edilir. Kaygıyı tedavi etmenin birçok yolu vardır ve insanlar kendileri için en iyi olan tedaviyi seçmek için doktorlarıyla birlikte çalışmalıdır.

Psikoterapi

Psikoterapi veya “konuşma terapisi” anksiyete bozukluğu olan kişilere yardımcı olabilir. Etkili olabilmesi için psikoterapinin kişinin özel kaygılarına yönelik olması ve onun ihtiyaçlarına göre uyarlanması gerekir.

Bilişsel davranışçı terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT), anksiyete bozukluğu olan kişilere yardımcı olabilecek bir tür psikoterapi örneğidir. İnsanlara kaygı yaratan ve korku veren nesnelere ve durumlara farklı düşünme, davranma ve tepki verme yollarını öğretir. CBT ayrıca insanların sosyal kaygı bozukluğunu tedavi etmek için hayati önem taşıyan sosyal becerileri öğrenmesine ve uygulamasına yardımcı olabilir.

Bilişsel terapi ve maruz bırakma terapisi, sosyal anksiyete bozukluğunu tedavi etmek için sıklıkla birlikte veya kendi başlarına kullanılan iki BDT yöntemidir. Bilişsel terapi, kaygı bozukluklarının altında yatan yararsız veya çarpık düşünceleri belirlemeye, zorlamaya ve ardından etkisiz hale getirmeye odaklanır. Maruz kalma terapisi, insanların kaçındıkları faaliyetlere katılmalarına yardımcı olmak için bir anksiyete bozukluğunun altında yatan korkularla yüzleşmeye odaklanır. Maruz kalma terapisi bazen gevşeme egzersizleri ve/veya imgeleme ile birlikte kullanılır.

BDT bireysel olarak veya benzer güçlükleri olan bir grup insanla yapılabilir. Katılımcıların oturumlar arasında tamamlamaları için genellikle “ev ödevi” verilir.

İlaç tedavisi

İlaç, anksiyete bozukluklarını iyileştirmez, ancak semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Anksiyete için ilaç, bir psikiyatrist veya birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısı gibi doktorlar tarafından reçete edilir. Bazı eyaletler, özel eğitim almış psikologların psikiyatrik ilaçlar yazmalarına da izin verir. Anksiyete bozukluklarıyla mücadelede kullanılan en yaygın ilaç sınıfları, anti-anksiyete ilaçları (benzodiazepinler gibi), antidepresanlar ve beta blokerlerdir.

Anti-Anksiyete İlaçları

Anksiyete önleyici ilaçlar, kaygı, panik atak veya aşırı korku ve endişe belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. En yaygın anti-anksiyete ilaçları benzodiazepinler olarak adlandırılır. Benzodiazepinler bazen yaygın anksiyete bozukluğu için birinci basamak tedaviler olarak kullanılsa da, hem yararları hem de sakıncaları vardır.

Benzodiazepinlerin bazı faydaları, kaygıyı gidermede etkili olmaları ve genellikle kaygı için reçete edilen antidepresan ilaçlardan daha hızlı etki göstermeleridir. Benzodiazepinlerin bazı dezavantajları, insanların uzun bir süre boyunca alındığında onlara karşı tolerans geliştirebilmeleri ve aynı etkiyi elde etmek için daha yüksek dozlara ihtiyaç duymalarıdır. Hatta bazı insanlar onlara bağımlı hale gelebilir.

Bu sorunlardan kaçınmak için doktorlar genellikle kısa süreler için benzodiazepinler reçete eder; bu, özellikle yaşlı yetişkinler, madde bağımlılığı sorunları olan kişiler ve kolayca ilaca bağımlı hale gelen kişiler için yararlı olan bir uygulamadır.

İnsanlar aniden benzodiazepin almayı bırakırsa, yoksunluk belirtileri olabilir veya kaygıları geri dönebilir. Bu nedenle, benzodiazepinler yavaş yavaş azaltılmalıdır. Siz ve doktorunuz ilacı bırakma zamanının geldiğine karar verdiğinizde, doktor dozunuzu yavaş ve güvenli bir şekilde azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Uzun süreli kullanım için, benzodiazepinler genellikle kaygı için ikinci basamak tedavi (antidepresanlar birinci basamak tedavi olarak kabul edilir) ve ayrıca herhangi bir rahatsız edici semptom alevlenmeleri için "gerektiği gibi" bir tedavi olarak kabul edilir.

Farklı bir anti-anksiyete ilacı türü buspirondur. Buspirone, özellikle kronik anks tedavisi için belirtilen benzodiazepin olmayan bir ilaçtır.

Antidepresanlar

Antidepresanlar depresyonu tedavi etmek için kullanılır, ancak anksiyete bozukluklarının tedavisinde de yardımcı olabilirler. Beyninizin ruh halini veya stresi kontrol eden belirli kimyasalları kullanma şeklini iyileştirmeye yardımcı olabilirler. Belirtilerinizi iyileştiren ve yönetilebilir yan etkileri olan birini bulmadan önce birkaç farklı antidepresan ilacı denemeniz gerekebilir. Geçmişte size veya yakın bir aile üyesine yardımcı olan bir ilaç genellikle dikkate alınacaktır.

Antidepresanların etkisi zaman alabilir, bu nedenle etkinliği hakkında bir sonuca varmadan önce ilaca bir şans vermek önemlidir. Antidepresan kullanmaya başlarsanız, doktor yardımı olmadan almayı bırakmayın. Siz ve doktorunuz ilacı bırakma zamanının geldiğine karar verdiğinizde, doktor dozunuzu yavaş ve güvenli bir şekilde azaltmanıza yardımcı olacaktır. Bunları aniden durdurmak, yoksunluk belirtilerine neden olabilir.

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) ve serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI'ler) olarak adlandırılan antidepresanlar, anksiyete için birinci basamak tedaviler olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Anksiyete bozuklukları için daha az kullanılan - ancak etkili - tedaviler, trisiklik antidepresanlar ve monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI'ler) gibi daha eski antidepresan sınıflarıdır.

Lütfen Dikkat: Bazı durumlarda, çocuklar, gençler ve 25 yaşın altındaki genç yetişkinler, özellikle başladıktan sonraki ilk birkaç hafta içinde veya doz değiştirildiğinde, antidepresan ilaçlar alırken intihar düşüncelerinde veya davranışlarında artış yaşayabilir. Bu nedenle, özellikle tedavinin ilk birkaç haftasında, antidepresan alan her yaştan hasta yakından izlenmelidir.

Beta Blokerler

Beta blokerler çoğunlukla yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılsa da, hızlı kalp atışı, titreme, titreme ve kızarma gibi kaygının fiziksel semptomlarını hafifletmeye yardımcı olmak için de kullanılabilirler. Bu ilaçlar, kısa bir süre için alındığında, insanların fiziksel semptomları kontrol altında tutmasına yardımcı olabilir. Performans kaygılarının bazı öngörülebilir biçimleri için önleyici bir müdahale de dahil olmak üzere, akut kaygıyı azaltmak için "gerektiğinde" de kullanılabilirler.

Doğru İlaç Seçimi

Bazı ilaç türleri, belirli türdeki anksiyete bozuklukları için daha iyi sonuç verebilir, bu nedenle insanlar hangi ilacın kendileri için en iyi olduğunu belirlemek için doktorlarıyla yakın çalışmalıdır. Kafein, reçetesiz satılan bazı soğuk algınlığı ilaçları, yasadışı ilaçlar ve bitkisel takviyeler gibi belirli maddeler, anksiyete bozukluklarının semptomlarını şiddetlendirebilir veya reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir. Hastalar hangi maddelerin güvenli olduğunu ve hangilerinden kaçınmaları gerektiğini öğrenmek için doktorlarıyla konuşmalıdır.

Doğru ilaç seçimi, ilaç dozu ve tedavi planı bir uzman gözetiminde yapılmalı ve kişinin iht

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.