Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Kapsamlı Psikoloji Kursu Coupon
Personal Development

[82% Off] Kapsamlı Psikoloji Kursu Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Kapsamlı Psikoloji Dersleri


3.0 hr
4.0
Turkish
15$ 84.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Bu kurs, yüzyıllardır üzerinde araştırma yapılan ve aslında, "insanı anlamak ve çözmek" bilimi olmasına rağmen yayılan kollarıyla hala üzerinde mesafe kat edilen "Psikoloji" üzerine temel kavramları, hassas ve yaşarken, günlük hayatta dikkatimizden kaçan ama çok gerekli olan bilgileri, hayatımızı gerçekten düzene koyacak tecrübeleri, başarının esaslarını, gerçeği aslında dikkat etmediğimizden göremediğimiz için dikkatin ne şekilde olması gerektiği gibi bir çok örneği, tam olarak "mutluluğun" formüllerini, beden dili olgusunun neden ve ne kadar gerekli olduğunu, tam bir uzmandan öğretmektedir. İzlerken siz de, işte böylesine önemli bir ders, bir kurs halinde ancak böyle uzmanca, böyle emekle, böyle anlaşılır ve keyifli olabilirdi diyeceksiniz.

Bu kursta 500 video ders, yüzlerce kaynak ve indirilebilir makaleler bulacaksınız. Kaynak ve ek materyaller sürekli güncellenmekte ve eklenmeye devam edilmektedir.

Bu kursta, bir Psikoloji Fakültesi kaynaklarına değer kaynaklar, dersler ve bilgiler bulacaksınız.

Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre psikoloji, hem bireylerde hem de gruplarda zihin ve davranışların bilimsel olarak incelenmesidir. Psikoloji, insan gelişimi, spor psikolojisi, sağlık psikolojisi, klinik psikoloji, sosyal davranış araştırması ve bilişsel araştırma dahil olmak üzere çeşitli alt araştırma alanlarını kapsayan geniş bir çalışma alanıdır.

Psikoloji alanı, nispeten yeni bir bilimsel disiplin olarak kabul edilir ve ilerlemelerinin çoğu önceki 150 yılda meydana gelir. Öte yandan, kanıtlar Yunanistan'da MÖ 400 ile 500 arasında bir süre ortaya çıktığını gösteriyor.

Sokrates (MÖ 470 - MÖ 399) gibi önde gelen filozoflar Platon'a (MÖ 428/427 - MÖ 348/347) ilham kaynağı oldular ve bu filozoflar da Aristoteles'e ilham kaynağı oldular (MÖ 384 - MÖ 322).

Hafıza, özgür iradeye karşı determinizm, doğaya karşı beslenme, çekicilik ve günümüzde çağdaş psikolojide araştırılan diğer konular daha önce filozoflar tarafından tartışıldı. Modern psikoloji artık bu tartışmaları ele almıştır.

Bilimsel Bir Çalışma Alanı Olarak Psikolojinin Kökenleri

Yapısalcılık ve işlevselcilik, psikoloji alanının ilk günlerinde beynin nasıl çalıştığını ele alan iki önde gelen teorik yaklaşımdı.

Yapısalcılık, Wilhelm Wundt (1832-1920) tarafından öncülük edilen ve zihinsel süreçleri en temel bileşenlere ayırmaya odaklanan tekniğe verilen terimdir. Bu yaklaşıma "yapısalcılık" etiketi verildi.

Wundt tarafından talimat verilen Amerika Birleşik Devletleri'nden bir psikolog olan Edward Titchener, bu ifadeyi icat etmekle tanınır. Wundt, psikolojiyi felsefeden ayırdığı için önemli bir figürdü. Bunu, zihnin iç işleyişini daha organize bir şekilde araştırarak, odak noktasını nesnel ölçüm ve kontrole vererek yaptı.

Eğitilmiş iç gözlem metodolojisi, yapısalcı düşünce okulunun merkezindeydi. Bu çalışma yaklaşımı, katılımcılardan belirli bir aktiviteyi gerçekleştirirken kafalarından neler geçtiğini açıklamalarını istedi.

Öte yandan, araştırmaya katılan kişilerin deneyimlerinde ve raporlarında aşırı miktarda bireysel çeşitlilik olduğu için iç gözlemin güvenilmez bir yaklaşım olduğu ortaya çıktı.

Wundt, iç gözlemin başarılı olmamasına rağmen psikoloji tarihinde önemli bir figürdür. 1879'da, yalnızca psikoloji çalışmalarına ayrılmış ilk laboratuvarı açtı ve bu laboratuvarın açılması genellikle modern deneysel psikolojinin başlangıcı olarak kabul edilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nden bir psikolog olan William James (1842-1910), sonunda işlevselcilik olarak bilinen bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, yapısalcılığın merkezi vurgusuna karşı geliştirilmiştir.

James, zihin her zaman evrimleştiği için, bulunamayacağı için bilinçli deneyimin temel yapısını tanımlamaya çalışmanın bir amacı olmadığını belirtti. Bunun yerine, bir organizmanın belirli bir eylemi, yani beynin işlevleri veya amacını nasıl ve neden gerçekleştirdiğine dikkat edilmesi gerektiğini savundu.

James, psikologların davranışın temel nedenini ve aynı zamanda davranış çalışmasına katılan zihinsel süreçleri aramaları gerektiğini öne sürdü. Davranışın arkasındaki nedenlere ve bu nedenlerin sonuçlarına odaklanmak, mevcut psikoloji üzerinde bir etki yarattı.

Psikoloji üzerine birçok bakış açısı

O zamandan beri, psikoloji alanında yapısalcılık ve işlevselcilik, bir dizi daha etkili ve baskın düşünce okulu tarafından değiştirildi. Bu düşünce okullarının her biri, insanların neye benzediği, neyin incelenmesi gerektiği ve nasıl çalışılacağına ilişkin ortak bir dizi varsayımla desteklenir.

Yirminci yüzyılın başlarında, ilk olarak Sigmund Freud (1856-1939) tarafından geliştirilen psikanaliz, psikoloji alanında önde gelen paradigmaydı. Freud, bireylerin bilinçsiz fikir ve güdülerini bilinçli alana getirerek tedavi edilebileceğine ve bunun kendilerine içgörü kazanmalarına izin vereceğine inanıyordu.

Freud'un psikanalizi ilk psikodinamik teori olarak kabul edilir; yine de, "psikodinamik yaklaşım" terimi, Jung (1964), Adler (1927) ve Erikson (1964) gibi Freud'un kavramları temelinde daha da geliştirilen herhangi bir teoriye atıfta bulunmak için kullanılabilir. (1950).

Davranışçılar, kontrollü laboratuvar deneylerine güvenmeleri ve potansiyel davranış nedenleri olarak görünmeyen veya bilinçsiz güçleri reddetmeleriyle geniş çapta tanındı. Psikolojideki çağdaş bakış açıları, bilimsel yöntemleri benimsemiş bir düşünce okulunun klasik örneği olarak kabul edilir.

Daha sonra, hümanist yaklaşım psikolojide 'üçüncü güç' olarak bilinir hale geldi.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.