Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Kapsamlı Performans Yönetimi ve Performans Koçluğu Kursu Coupon
Personal Development

[82% Off] Kapsamlı Performans Yönetimi ve Performans Koçluğu Kursu Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Kapsamlı Performans Yönetimi ve Performans Koçluğu Dersleri


3.0 hr
5.0
Turkish
15$ 84.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

İşyerinde performans koçluğu, pek çok şirket kasıtlı olarak yapmadığı için hala nispeten nadir bir olgudur.

Performans koçluğunu, çalışanları becerilerini geliştirmeye, yeni beceriler kazanmaya ve tam potansiyellerine ulaşmaya sürekli olarak teşvik etmek için çeşitli tekniklerin kullanılması olarak tanımlarız.

Bir bakıma, çalışan performans koçluğu iş başında öğrenmenin bir şeklidir. Bir yönetici ve bir çalışan arasındaki ve aynı zamanda çalışanlar arasındaki günlük etkileşimler yoluyla gerçekleşen işbirlikçi bir süreçtir.

Bunun pratikte nasıl görünebileceğinin bir örneği olarak Satışları ele alalım. Bir yönetici, bir satış temsilcisinin bir müşteriyle etkileşimini gözlemleme fırsatına sahip olduğunda, neyin iyi gittiği, neyin gitmediği ve neden hakkında hemen konuşabilir. Birlikte, etkileşim üzerinde düşünebilirler. Yönetici, satış temsilcisini müşteri etkileşimlerini daha üretken hale getirmenin yollarını bulmaya teşvik edebilir. Bu, çalışanın performansında olumlu bir farklılığa yol açar.

İdeal olarak, performans koçluğu, kuruluşunuzun yetenek yönetimi stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Çalışan bağlılığı ve üretkenliği üzerinde ve dolayısıyla bir bütün olarak işletmenin performansı üzerinde büyük bir etkisi olabilir.

'Biraz daha' geleneksel iş yerinde performans koçluğu ile bir paralellik kurarsak, aşağıdaki faydaları elde ederiz.

Performans iyileştirme. Açıkçası… Performans koçluğunun temel amacı, çalışanların iş performansını iyileştirmektir. Her insan farklı olduğu için, birinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmanın yolu da farklıdır. Performans koçluğu, kuruluşların yetenek yönetimi yaklaşımlarını kişiselleştirmelerini ve her bir yetenekten en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar. Bu da, organizasyonun performans seviyeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak ve onun iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Daha güçlü ilişkiler. Koçluğun başarılı olması için güven olması gerekir. Çalışanların organizasyona, koçlarına güvenmeleri ve koçluk fikrinin tamamına güvenmeleri gerekir. Danışan ve koç arasında bir kez güven oluştuğunda, bu onlar arasında daha güçlü bir ilişkiye ve nihayetinde daha iyi işbirliğine yol açacaktır.

Daha yüksek katılım seviyeleri. Çalışanlar kişiselleştirilmiş performans koçluğu aldıklarında, işverenlerinin onları önemsediğini ve mesleki gelişimlerine yatırım yaptığını gösterir. Sonuç olarak, performanslarını iyileştirmek ve organizasyonun hedeflerine katkıda bulunmak için motive olmaları daha olasıdır. Genelde kendilerini daha meşgul hissedecekler.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.