Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Kapsamlı Eğitim Bilimleri Kursu Coupon
Teaching & Academics

[80% Off] Kapsamlı Eğitim Bilimleri Kursu Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Kapsamlı Eğitim Bilimleri Dersleri


3.0 hr
4.5
Turkish
15$ 74.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Eğitim psikolojisi, insan öğrenmesinin bilimsel çalışmasıyla ilgili psikolojinin dalıdır. Öğrenme süreçlerinin hem bilişsel hem de davranışsal perspektiflerden incelenmesi, araştırmacıların zeka, bilişsel gelişim, duygulanım, motivasyon, öz-düzenleme ve benlik kavramındaki bireysel farklılıkları ve öğrenme rollerini anlamalarını sağlar. Eğitim psikolojisi alanı, yaşam boyu çeşitli eğitim ortamlarında öğrenme süreçlerini kolaylaştırmaya hizmet eden öğretim tasarımı, sınıf yönetimi ve değerlendirme ile ilgili eğitim faaliyetlerini geliştirmek için test ve ölçüm de dahil olmak üzere nicel yöntemlere dayanmaktadır.

Eğitim psikolojisi kısmen diğer disiplinlerle olan ilişkisi yoluyla anlaşılabilir. Öncelikle psikoloji ile bilgilendirilir ve tıp ile biyoloji arasındaki ilişkiye benzeyen bir disiplinin ilişkisini taşır. Sinirbilim tarafından da bilgilendirilir. Eğitim psikolojisi, eğitim tasarımı, öğretim tasarımı, eğitim teknolojisi, müfredat geliştirme, örgütsel öğrenme, özel eğitim, sınıf yönetimi ve öğrenci motivasyonu gibi çok çeşitli uzmanlık alanlarını bilgilendirir. Eğitim psikolojisi, bilişsel bilim ve öğrenme bilimlerinden hem çekilir hem de katkıda bulunur. Üniversitelerde, eğitim psikolojisi bölümleri genellikle eğitim fakültelerinde yer alır ve muhtemelen eğitim psikolojisi içeriğinin giriş psikolojisi ders kitaplarında temsil edilmemesinden sorumludur.
Eğitim psikolojisi alanı, insanlarda öğrenme süreçleri için yeni stratejilerin kavramsallaştırılmasında bellek, kavramsal süreçler ve bireysel farklılıkların (bilişsel psikoloji yoluyla) incelenmesini içerir. Eğitim psikolojisi, edimsel koşullanma, işlevselcilik, yapısalcılık, yapılandırmacılık, hümanist psikoloji, Gestalt psikolojisi ve bilgi işleme teorileri üzerine inşa edilmiştir.
Bu kursta, öğrenci ve öğretmen olarak ya da sınavlara (KPSS) hazırlanan öğretmen adayları olarak bilmeniz gereken konular örneklerle ve soru-cevap çalışmaları ile anlaşılır ve size çok faydalı olacak bir şekilde desteklenmiştir.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.