[100% Off] İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (İSG YÖNETİMİ) Udemy Coupon


571

4.4 / 5

6 hours

1,046
Expiration
Expired
Remaining
Unknown
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi üzerine temelden ileri seviyeye detaylı ve yalın anlatım (İSG YÖNETİMİ)
$0.00 $150.00
Subscribe to latest coupons on
Whatsapp or Telegram
Udemy Coupons


Course Instructor:
Hasan YILDIZ
Course Language:
Turkish
Course Descreption:

[100% Off] İSG Yönetimi 101 : İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimine Giriş Udemy Coupon

Go to Offer

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (İSG YÖNETİMİ)

GÜncel Dokümanlar

 • 1283 Sayfalık İSG ve Bağlantılı MEVZUAT Kaynaklara doküman olarak eklendi.

 • Sınama Sınavları Eklendi.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için ilgili tarafların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bir sistematik içerisinde uygulamanın yöntemleri ve yönetimi üzerine hazırlanmış olan bu kurs sürekli iyileştirme modelinde periyodik olarak güncellenecektir.

İSG YÖNETİMİ KURSUNDA;

 • İSG Yönetimi

 • İSG Politikası Belirleme

 • İSG Kültürü

 • İSG Önleme ve Korunma Prensipleri

 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İncelenmesi

 • İSG Sisteminde Performans Yönetimi

konularına yalın bir bakış açısı sunulmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği YÖNETİMİ kursu tıpkı bir dönemde anlatılacak İSG Yüksek Lisans dersi niteliği ve modelinde hazırlanmıştır. Birçok kaynak ile desteklenmiş olup, eğitim dökümanlaraını her ders için ayrı ayrı bulabilirsiniz.

İSG YÖNETİMİ KURSU, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün daha hızlı yaygınlaşması gerektiği felsefesi ile hazırlanmıştır.

İSG YÖNETİMİ KURSUNUN Amacı;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarının oluşturulmasında rol alabilmek,

 • Yasal uyum sürecini yönetmek ve gerekliliklerin sağlanması,

 • İş kazası ve meslek hastalıkları vakalarında azalmanın sağlanması,

 • Güvenli çalışma ortamı oluşturulmasına liderlik etmek,

 • İşyerlerinde İSG Kültürünün oluşmasını sağlamak ve yaymak

 • Tehlike ve risk kavramlarını anlayıp, Risk Değerlendirmesi yapabilmek,

 • Önleme politikaları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

 • Kaza inceleme ve araştırmalarını yürütmek,

 • Kayıt ve istatistik tutulmasını sağlamak,

 • İSG performansını izlemek, gözden geçirmek ve gerektiğinde yenilemek

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ KURSU için ÖNERİ;

 • Eğitimin her bölümünü mümkün oldukça tek seferde tamamlayın,

 • Güncelleme ve duyuruları takip edin,

 • Eğitimi puanlamayı unutmayın

GÜVENLE KALIN…

Instructors: Hasan YILDIZ

Offer Added by: Saad Merie

I am a civil engineer, blogger with a Master's in Construction Management. Owner and Manager of Real.discount

Generic Category (English)728x90

403
Editors' Choices Over 8 Hours Courses Over 15 Hours Courses Most Enrolled Whatsapp Udemy Coupon