Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
English Conjunctions (İngilizce Bağlaçlar) Coupon
Teaching & Academics

[25% Off] English Conjunctions (İngilizce Bağlaçlar) Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Gramer For The Conjunctions


3.0 hr
Turkish
15$ 19.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Kursumuzda İngilizce Bağlaçlar (conjunctions) konusu, hem gramer yapısı hem de speaking açısından, anlatılmıştır. Kursu bitirmeniz dahilinde Conjunctions konusuna hakim olabilecek ve cümle yapılarında kullanabiliyor olabileceksiniz. Kurs içerisinde öğreneceğiniz Bağlaçlar şu şekildedir: And (Ve), But (Ama), Or/Nor (Veya), Yet (Ancak), So (Bu Yüzden), For (Zira), After (Sonra), After That (Bundan Sonra), As (-iken), As Long As (Sürece), As Soon As (En kısa Zamanda), Before (Önce), Meanwhile (Bu Arada), So That (Amacıyla), Both...And... (Hem...Hem...), Until/Till (-e Kadar), Who, Which, That (Aynı Zamanda), When (-unda), While (-erken), If (Eğer), As If (Sanki), Even If (-se Bile), If Only (Keşke), In Case Of (-se Diye), Suppose That (Varsayalım ki), Unless (Olmadıkça). Kuru alan öğrenciler, kurun sonunda yukarıda bahsedilen bağlaçların kullanım amacını öğrenmiş ve kendi hayatlarında bu bağlaçları cümleler içerisinde kullanabiliyor olabilecektir.

In our course, the subject of English Conjunctions is explained in terms of both grammatical structure and speaking. By completing the course, you will be able to master the subject of Conjunctions and use it in sentence structures. Conjunctions you will learn in the course are as follows: And (And), But (But), Or/Nor (Or), Yet (However), So (Therefore), For (Because), After (After), After That ), As (-while), As Long As (Unless), As Soon As (As soon as), Before, Meanwhile (Meanwhile), So That (To), Both...And... ( Both...And...), Until/Till, Who, Which, That (Same), When (-unda), While (-early), If (If), As If (As if ), Even If (even if), If Only (If only), In Case Of (So), Suppose That (Suppose), Unless (Unless). At the end of the course, the students who took the course learned the purpose of using the above-mentioned conjunctions and may be able to use these conjunctions in sentences in their own lives.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.