Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Eğitim Psikolojisinde Ölçme Kursu Coupon
Teaching & Academics

[67% Off] Eğitim Psikolojisinde Ölçme Kursu Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Eğitim Psikolojisinde Ölçme Dersleri


3.0 hr
Turkish
15$ 44.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Eğitimsel ölçümde teori ve uygulamanın amacı, tipik olarak öğrencilerin okuma, yazma, matematik, fen ve benzeri alanlarda yeteneklerini ve kazanım düzeylerini ölçmektir. Geleneksel olarak, dikkat değerlendirmelerin güvenilir ve geçerli olup olmadığına odaklanır. Uygulamada, eğitimsel ölçüm büyük ölçüde eğitimsel değerlendirme veya testlerden elde edilen verilerin analizi ile ilgilidir. Tipik olarak bu, çoktan seçmeli veya açık uçlu ve işaretleme değerlendirme tabloları veya kılavuzları kullanılarak işaretlenmiş olsun, değerlendirmelerde toplam puanların kullanılması anlamına gelir.

Teknik terimlerle, bireysel öğrencilerin bireysel öğelere verdikleri puanların örüntüsü, öğrencilerin "ölçeği" olarak adlandırılan ölçek konumlarını çıkarmak için kullanılır. Esasen, daha yüksek toplam puanlar, toplam puanların geleneksel ve günlük kullanımı ile tutarlı olarak daha yüksek ölçek yerleri verir. Bununla birlikte, belirli bir teori kullanılırsa, toplam puanların sıralanması ile ölçek konumlarının sıralanması arasında katı bir yazışma yoktur. Rasch modeli, tüm öğrencilerin aynı test öğelerini denemesi veya performanslarının aynı işaretleme rubrikleri kullanılarak işaretlenmesi koşuluyla katı bir yazışma sağlar.

Tamamen matematiksel teorinin geniş gövdesi açısından, eğitimsel ölçüm ile psikometri arasında önemli bir çakışma vardır. Bununla birlikte, Klasik test teorisi, Madde Yanıt Teorisi ve Rasch modeli dahil olmak üzere psikometrinin bir parçası olarak kabul edilen bazı yaklaşımlar başlangıçta eğitim değerlendirmelerinden elde edilen verilerin analizi için daha özel olarak geliştirilmiştir.

Teorik ve tekniklerin eğitimsel ölçüme uygulanmasının amaçlarından biri, farklı öğrenci gruplarına uygulanan farklı testlerin sonuçlarını, test eşitliği olarak bilinen süreçler aracılığıyla tek veya ortak bir ölçekte yerleştirmeye çalışmaktır. Bunun mantığı şudur: Farklı değerlendirmeler genellikle farklı zorluklara sahip olduğundan, toplam puanlar doğrudan karşılaştırılamaz. Sonuçları ortak bir ölçekte yerleştirmeye çalışmanın amacı, ölçekleme işlemleri yoluyla toplamlardan çıkarılan ölçek konumlarının karşılaştırılmasına olanak sağlamaktır.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.