Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Educational Psychology Course Coupon
Teaching & Academics

[25% Off] Educational Psychology Course Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Educational Psychology Lessons


3.0 hr
English
15$ 19.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Education has been interpreted so far by different people and institutions in terms of its definition from separate perspectives. The definition of what education is in our mind, a positive behavior change should occur as a result and of course this behavior should be in line with the targets in the desired direction. We can sum it up in the form.

Since the first ages of life, education has always existed from the first moment when humanity began to breathe and breath, and education will continue to exist in all future periods. Even in the Old Stone-Paleolithic Age, which is the longest phase in human history, people have reflected figures and pictures that express their thoughts and feelings to the caves. The content of these pictures has changed depending on the psychological moods.

Eğitim, görece kalıcı bir davranışı, bireyin kendi yaşantıları aracılığıyla istenilen yönde değiştirme sürecidir.

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır”.

 Psikoloji, bireylere üç alanda fayda sağlar.

 Öncelikle psikoloji, insanların kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olur,

Davranışlarının nedenlerini anlamak için bir fırsat sağlar.

 İkinci olarak, diğer bireyleri, hayvanları daha iyi anlamak için

ve onlarla empati kurmak.

 Üçüncüsü, ebeveynlerden başlayarak,

insanları, çevredeki grupları, toplumu daha iyi anlamak

çevre ile uyumu sağlar. Uyum, psikolojik dengenin temelidir.

Eğitim, öğrencilerin davranışlarını istenilen yönde değiştirmek için psikoloji ile işbirliği yapar.

 Psikoloji biliminin ortaya koyduğu bulgular

geliştirme için kullanılır.

 Ayrıca eğitim kurumlarında öğrencilerin psikolojik

Psikoloji de sağlıklarını korumak için kullanılır.

 Öğretirken öğrenci psikolojisini bilmek

büyük avantajlar sağlar.

 Öğretmenler kişilerarası iletişim becerilerine sahip olmalıdır,

öğrenciler, diğer öğretmenler ve veliler ile iyi iletişim

karşılaştıkları sorunları kolayca kurar ve çözer.

üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

 Öğrencilerin derse karşı tutumları, motivasyonları, derse olan ilgileri, kaygıları dersin işlenişini etkileyen önemli psikolojik faktörlerdir.

In this course, you will learn much more from your educator, who teaches in understandable language.

The information presented in this course is constantly updated. We know that the Udemy certificate you will receive will offer you many opportunities in your life and career, as well as improving yourself. Increasing the lessons by continuously adding the information in this course by your teachers, academics and expert technical team requires you to check your course at frequent intervals. This course, which is your lifelong access, will continue to provide you with more up-to-date and different approach.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.