Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Dikkat Geliştirme Kursu Coupon
Personal Development

[50% Off] Dikkat Geliştirme Kursu Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Dikkat Geliştirme Dersleri


3.0 hr
3.7
Turkish
15$ 29.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

Bu kurs, günlük haytamızda, işlerimizde ve okul hayatında önemli bir konu olan Dikkat Geliştirme ile ilgili temel ve genel bilgileri vermektedir. Bu kurstaki dersler, önemli kaynaklardan edinilen uzmanlığa dayalı bilgilerin, anlaşılır ve günlük hayatta pratik olarak uygulanabilir özetlerini içermektedir. Bu derslerle kendinizi, Dikkat Geliştirme konusunda yetiştireceksiniz. Dikkat Geliştirme dersleri, hem konsantrasyon, hem de başarı için önemli hususları hayatında olmazsa olmazlarıyla sunmaktadır.

Dikkat Geliştirme Kursu dışında diğer bilgilerin nasıl kullanılacağına dair bilgileri de içeren bu kurs, zevkle izleyeceğiniz, anlaşılır ve kurs sonunda tekrar etkileneceğiniz detayları içermektedir. Dikkat Geliştirme Kursu'na ek olarak, bu derste ayrıca, uzun yıllar boyunca uzun çalışmalarla gerçekleştirilen konuların bir özeti, anlaşılır bir dilde, Dikkat Geliştirme ders detayları verilmektedir. Bu kurstaki derslerden, Dikkat Geliştirme Kursu bileşenlerinin temellerini ve bunların insan ayrıntılarıyla nasıl ilişkili olduğunu öğreneceksiniz.

Bu kurs size hayatınız boyunca bilmeniz ve ihtiyaç duymanız gereken temel bilgilerin yanı sıra hayata bakış açınızı değiştirecek bilgiler verir.

Teknolojinin sunduğu imkanlarla bu kursu istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman bitirebilirsiniz. Bu kursun sonunda alacağınız sertifika size doğal olarak birçok kapı açacaktır. Ancak, bu kurstaki bilgileri uygulamanın hayatınızda birçok kapı açacağını da göz önünde bulundurmak gerekir.

Dikkat Geliştirme Kursu dersinin etkileri elbette iş hayatınızda ve manevi konularda olumlu ve olumsuz yönleri etkileyen konuları içerir. Bu nedenle, hangi cinsiyetten, yaştan veya coğrafyadan olursanız olun, bu kurstaki bilgileri yılların bilgi birikimi ile öğrenmek artık esastır.

Dikkatin, daha önce gelişen ve yakından ilişkili bir bellek biçiminin (yani tanıma belleği) sinirsel ve davranışsal bağıntıları üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların gözden geçirilmesiyle başlıyoruz. Bakma ölçümlerini, kalp atış hızını ve olayla ilgili potansiyelleri (ERP'ler) kullanarak dikkati ölçen çalışmalardan elde edilen bulgular, bebeklik dönemi boyunca sürekli ve seçici dikkatte önemli gelişimsel değişime işaret etmektedir. Örneğin, bebekler, dikkatle ilgili tepkilerin büyüklüğünde kazanımlar gösterirler ve artan yaşla birlikte daha fazla zaman harcarlar (Richards ve Turner, 2001). Bebeklik dönemi boyunca, dikkatin, tanıma belleğinden yararlanan çeşitli görevlerde bebek performansı üzerinde önemli bir etkisi vardır; bununla birlikte, bebek dikkatinin bellek performansı üzerindeki etkisini incelemeye yönelik bu yaklaşım, işleyen bellek üzerine araştırmalarda henüz kullanılmamıştır. Makalenin ikinci yarısında, çalışma belleğindeki önemli kazanımların gelişimsel zamanlamasına ilişkin içgörü sağlayan çalışmalara odaklanarak bebeklik döneminde çalışan bellek üzerine araştırmaları ve ayrıca erken gelişimde çalışma belleğinde potansiyel olarak yer alan sinir sistemleriyle ilgili araştırma ve teorileri gözden geçiriyoruz. . Ayrıca, bebeklik döneminde işleyen bellek ile tanıma belleğini ölçmek ve ayırt etmekle ilgili sorunları da inceliyoruz. Sonuç olarak, dikkat sistemlerinin gelişimi ile işleyen bellek arasındaki ilişkileri tartışıyoruz.

Bebeklik Döneminde Dikkat Sistemlerinin ve Çalışma Belleğinin Gelişimi

Bilgi üzerinde harekete geçmeden önce belirli bir süre bilgiyi saklama yeteneğini destekleyen mekanizmalar nelerdir? Bu yetenek insan gelişiminde ne zaman ortaya çıkıyor? Dikkatin gelişimi bu süreçte nasıl bir rol oynuyor? Bu soruların yanıtları, yalnızca çalışma belleği anlayışımızı ilerletmek için önemli değil, aynı zamanda daha geniş bir düzeyde bilişsel gelişimi anlamak için de temeldir. Dikkat sistemlerinin gelişiminin tanıma belleği ve işleyen bellek üzerindeki etkisine özel olarak odaklanarak bu soruları gelişimsel bilişsel sinirbilim perspektifinden araştırıyoruz. Takip eden bölümlerde, bebek dikkatinin tanıma belleği görevleri üzerindeki performans üzerindeki etkilerine dair içgörü sağlamak için psikofizyolojik ve sinirbilim tekniklerinin davranışsal görevlerle birleştirildiği araştırmaların seçici bir incelemesini sunuyoruz. İncelememize bebek dikkati ve tanıma belleğine odaklanarak başlıyoruz çünkü bu iş kolunda kullanılan birleşik ölçüler, sürekli dikkatin bellek üzerindeki etkisine dair benzersiz bir kavrayış sağlıyor. Bugüne kadar, bu yaklaşım, erken gelişimde dikkat ve işleyen bellek arasındaki ilişkileri incelemek için henüz kullanılmamıştır. Makalenin ikinci yarısında, davranışsal ve sinirbilimi ölçümlerini kullanan çalışmalara odaklanarak bebeklik döneminde işleyen bellek üzerine araştırmaları gözden geçiriyoruz (daha ayrıntılı incelemeler için, bkz. Cowan, 1995; Nelson, 1995; Pelphrey ve Reznick, 2003; Rose ve ark. ., 2004; Bauer, 2009; Rovee-Collier ve Cuevas, 2009). Ayrıca, bebeklik döneminde dikkat ve işleyen bellekle potansiyel olarak ilgili nöral sistemlere ışık tutan son araştırma bulgularına da odaklanıyoruz (çocuklukta dikkat ve işleyen bellek ilişkileri hakkında mükemmel incelemeler için bkz. Astle ve Scerif, 2011; Amso ve Scerif, 2015). İnsan bebeği sözel veya karmaşık davranışsal tepkiler üretemediğinden ve ayrıca belirli bir görevin nasıl gerçekleştirileceği konusunda talimatlar verilemediği için, bebek çalışma belleği üzerine mevcut davranışsal çalışmaların çoğu, bakma süresi veya tercihli görünümlü görevler üzerine inşa edilmiştir. geleneksel olarak bebeklerin görsel dikkatine ve tanıma belleğine girmek için kullanılır. Bu nedenle, bebeklik döneminde bu bilişsel süreçlerin bu görevlerdeki performansa göreli katkısını belirlerken belirgin çizgiler çizmek zordur (ancak bkz. Perone ve Spencer, 2013a,b). Dikkat ve işleyen bellek arasındaki potansiyel ilişkileri inceleyen bir bölümle bitiriyoruz ve doğum sonrası ilk yılın ikinci yarısında gözlenen çalışma belleğindeki önemli kazanımların zamanlamasında dikkat sistemlerinin gelişiminin önemli bir rol oynadığını öneriyoruz.

Görsel dikkatin erken gelişimi hakkında bildiklerimizin çoğu, bebeklik dönemindeki tanıma belleği üzerine yapılan geniş bir araştırma grubundan gelmektedir. Tanıma belleğinin tanımlayıcı özelliği, tanıdık (veya daha önce görüntülenmiş) uyaranlara kıyasla yeni uyaranlara farklı tepki verme olduğu için (Rose ve diğerleri, 2004), alandaki davranışsal araştırmaların çoğu, görsel eşleştirilmiş karşılaştırma (VPC) görevini kullanmıştır. . Bu görev, iki görsel uyaranın eşzamanlı sunumunu içerir. Eşleştirilmiş karşılaştırma sırasında her bir uyarıcıya bakma süresi ölçülür. Sokolov'un (1963) karşılaştırma modeli çerçevesinde, tanıdık bir uyarıcıya kıyasla (yani bir yenilik tercihi) yeni bir uyarıcıya daha uzun süre bakmak, tamamen kodlanmış bir tanıdık uyarıcının tanınmasının göstergesidir.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.