[100% Off] Deep Learning A-Z™| Python ile Derin Öğrenme Udemy Coupon

  • 2 weeks ago

37,765

4.5 / 5

10.5 hours

684
Expiration
Expired
Remaining
Unknown
Yapay Zeka hakkında hiç bilginiz olmasa dahi Python ile Deep Learning yöntemlerini uygulamalarla sıfırdan öğreniyoruz!
$0.00 $130.00
Subscribe to latest coupons on
Whatsapp or Telegram
Udemy Coupons


Course Instructor:
Merve Ayyuce Kizrak
Course Language:
Turkish
Course Descreption:

[100% Off] Deep Learning A-Z™| Python ile Derin Öğrenme Udemy Coupon

Go to Offer

Yapay zeka alanına giriş yapmak ve “öğrenen” uygulamalar geliştirmek istiyorsanız derin öğrenme yöntemlerini öğrenmek için sizi temelden ileri seviyeye kadar teorik anlatım ve pratik uygulamaları içeren bu kapsamlı “Derin Öğrenmeye Giriş” eğitimime davet ediyorum.

Eğitimi bitirdiğinizde, derin öğrenmenin temellerini, yapay sinir ağı modelleri oluşturma ve geliştirme adımlarını ve başarılı yapay öğrenme projelerini nasıl gerçekleştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Uygulayacağımız yöntemler:

  • Temel yapay sinir ağları,

  • Evrişimli sinir ağları (CNN),

  • Özyinelemeli sinir ağları (RNN),

  • Uzun-kısa vadeli bellek modeli (LSTM),

  • Makine öğrenmesinde optimizasyon ve regülarizasyon yöntemlerini,

  • Kapsül ağları,

  • Pekiştirmeli öğrenme (RL),

  • Çekişmeli üretici ağları (GAN)  

Tüm bu yöntemleri Python programlama dili kullanarak TensorFlow ve gerisinde çalışan Keras kütüphanelerinde uygulayacaksınız.

Yapay zeka ve derin öğrenme çoklu endüstrileri geliştirmekte ve dönüştürmektedir. Bu dersi tamamladıktan sonra, bunu işinize uygulamak için yaratıcı yollar bulabilirsiniz.

Instructors: Merve Ayyuce Kizrak

Offer Added by: Anmar Merie

Generic Category (English)728x90

200
Editors' Choices Over 8 Hours Courses Over 15 Hours Courses Most Enrolled Whatsapp Udemy Coupon